۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۷ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۸ شهريور   

همکاران واحد رایانه

 

   
تصویر کاربری

 

  مهندس فاطمه خنامانی محمد پور

مسئول واحد رایانه

تلفن تماس: 31326051