۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ شهريور   

 

 

   

همکاران اداره پذیرش و ثبت نام


الهام امامی پور

مسئول اداره پذیرش و ثبت نام

 

تلفن تماس: 31336059

 

 

 

 

 

ناهید شمس الدین سعید

کارشناس پذیرش و ثبت نام

 

 

 

تلفن تماس: 31336061

 

 

 

صهبا صحیفی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

 

 

 

تلفن تماس: 31336059

 

مریم رنجبر اقدم بوکانی

کارشناس پذیرش و ثبت نام

 

 

 

تلفن تماس: 31336060

 

 

 

خانم اکرم موسوی رمضان زاده

کارشناس پذیرش و ثبت نام

 

 

 

تلفن تماس: 31336062