۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهريور   

    همکاران اداره دانش آموختگان( فارغ التحصیلان)

 

نرگس ایرانمنش زرندی

مسئول اداره دانش آموختگان

 

تلفن تماس: 31336068

 

 

 

 

فاطمه فلاحت نژاد ماهانی

کارشناس اداره دانش آموختگان

 

 

تلفن تماس: 31336067

 

 

 
     

 

 

لعیا غربائی خدادپور 

کارشناس اداره دانش آموختگان

 

 

تلفن تماس: 31336067


    

 

 

طاهره زابلی طراده

کارشناس اداره دانش آموختگان

 

تلفن تماس: 31336067