۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
 مسئول اداره دانش آموختگان
       

نام و نام خانوادگی : نرگس ایرانمنش

 

مدرک تحصیلی       : لیسانس

 

تلفن                       : 31336068 

      
کارشناسان اداره دانش آموختگان        
     

نام ونام خانوادگي : فاطمه فلاحت

مدرک تحصیلی      : لیسانس

 

تلفن                      : 31336067

 

         
     

نام ونام خانوادگي     : لعیا غربایی

مدرک تحصیلی          :  دیپلم

 

تلفن                          : 31336067