۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين  

شرح وظایف اداره دانش آموختگان 

۱-اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از طریق پورتال

۲-صدور گواهی معرفی به طرح نیروی انسانی

۳-صدور گواهی موقت تحصیلی

۴-صدور گواهی برای شرکت در آزمون های ناپیوسته مقاطع بالاتر تحصیلی

۵-ارسال گواهی دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر تحصیلی پذیرفته شده اند

۶-معرفی دانش آموختگان مشمول به واحد نظام وظیفه عمومی

۷-صدور تاییدیه تحصیلی برای دانش آموختگان

۸- صدور مجوز تحویل مدرک برای دانش آموختگان

۹-ثبت رایانه ای مشخصات فردی و تحصیلی دانش آموختگان از صندوق رفاه وزارت بهداشت

۱۰-استعلام و گرفتن مجوز صدور گواهی دانش آموختگان از صندوق رفاه وزارت بهداشت

۱۱-انجام مکاتبات لازم با وزارت بهداشت

۱۲- تنظیم و نگهداری دانشنامه های تحصیلی