۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهريور   

 

همکاران اداره پذیرش و ثبت نام

 

حمیده جباری

مسئول واحد امتحانات

تلفن تماس: 31336077

 

 

 

الهه شیبانی

 کارشناس واحد امتحانات

تلفن تماس: 31336078

 

 

 

فاطمه حدادحسنی پور

کارشناس واحد امتحانات

تلفن تماس: 31336078

 

 

 

سمیه صفی نتاج

کارشناس واحد امتحانات

تلفن تماس: 31336079