۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر
                       
 

           مسئول اداره امتحانات

 
 

  نام و نام خانوادگی : مریم ایرانمنش

مدرک تحصیلی         : دیپلم

 

  

 

 

            کارشناسان اداره امتحانات  

 

نام ونام خانوادگي   :  حمیده جباری

مدرک تحصیلی         :  فوق لیسانس


نام ونام خانوادگي   :   احسان سیف الدینی

مدرک تحصیلی         :  لیسانس
 
 

نام ونام خانوادگي   : ناهید زرین صدف

مدرک تحصیلی         :  فوقلیسانس