۱۳۹۸ جمعه ۲۶ مهر

مسئول اداره آمارو خدمات ماشینی

 

 

نام و نام خانوادگی  :  مرحمت افضلی

 

تحصیلات                 :  لیسانس

 

تلفن                       :  31336103 

 

کارشناس اداره آمار و خدمات ماشینی

 

نام ونام خانوادگي : صدیقه حصیبی
تحصيلات                : دیپلم 
 
تلفن                       : 31336069