۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ شهريور   

         همکاران اداره آمار و خدمات ماشینی(انفورماتیک)

 

مرحمت افضلی دهزیاری

مسئول واحد آمار و خدمات ماشینی

 

 تلفن تماس: 31336103

        

 

 

صدیقه حصیبی

کارشناس واحد آمار و خدمات ماشینی

 

تلفن تماس: 31336069

 

 

مریم شریفی لر

کارشناس واحد آمار و خدمات ماشینی

 

 

تلفن تماس: 31336069