۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين  

وظایف واحد انفورماتیک

۱-صدور کارت اعتباری وکنترل کلمه عبور اساتید ودانشجویان

۲-مشاوره ،راهنمایی ، آموزش به کاربران سما در آموزش کل،آموزش دانشکده ها ،اساتید ،دانشجویان

۳-غیرفعال نمودن مدیریت کاربری دانشجویان وکاربران

۴-تنظیمات وزمانبندی قسمتهای مختلف سیستم مدیریت آموزش (سما)

 ۵-تهیه گزارشات مختلف جهت اصلاح اطلاعات خروجی آماری

۶-تهیه جدول پیشنهادات 
وقابلیتهای سیستم مدیریت اموزش(سما)جهت ارائه به شرکت پشتیبانی سما

۷-بررسی وانجام انتخاب واحدهای دستی

۸-کد دهی به دروس وثبت نمرات مهمانی ،انتقالی،تطبیقی
 

۹-تخصیص کد به دروس جدید برای رشته های جدید


۱۰-تهیه فایل بانک اطلاعاتی سیستم مدیریت آموزش بر روی لوح فشرده بصورت روزانه
  
۱۱-تهیه جداول دروس عمومی جهت کدینگ گروهها

۱۲-کنترل و پیگیری امور جهت ارتقا سرورها
 

۱۳-تخصیص کد کاربری به کاربران جدید

۱۴-بروزرسانی تاریخ اعتبار کاربران ،اساتید ،دانشجویان


 ۱۵- ساخت  VPNجهت اتصال کاربران به سیستم مدیریت اموزش(سما)

۱۶-قراردادن اطلاعیه ها در تابلو اعلانات وبسایت سما

۱۷-تخصیص کد به اساتید جدید


۱۸-تهیه خروجی بانک اطلاعاتی سیستم مدیریت اموزش جهت استفاده درنر م افزارهای جانبی
 

۱۹-دریافت فایل اطلاعات دانشجویی به همراه عکس دانشجو از پورتابل سازمان سنجش و تبدیل و انتقال ان به سیستم مدیریت اموزش (سما)

۲۰-تهیه راهنما ی ورود به وبسایت آموزش جهت اساتید ودانشجویان

۲۱-همکاری در ثبت نام دانشجویان جدید الورود


۲۲-کنترل پرونده دانشجویان
 

 
 
۲۳-فعال نمودن نیمسا ل ها جهت انتقال اطلاعات دانشجویان مهمان،انتقالی

۲۴-اقدام نام
ه های رسید ه ازطریق کارتابل

۲۵-اصلاحات تعریف دروس براساس جداول ارسالی از دانشکده ها

۲۶-حذف نمودن انتخاب واحد دانشجویان مهمان ،انتقالی ،عدم مراجعه


۲۷-وارد نمودن گروههای آموزش دروس در اطلاعات ثابت درس

۲۸-انتقال اطلاعات از سیستم ناول به سما


۲۹-تعریف دروس و انتقال دروس به وب در موعد انتخاب واحد

۳۰-تعیین وضعیت نیمسال برای طرح ضیافت