۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان   

همکاران دبیرخانه

 

 

طاهره حیاتی

مسئول واحد دبیرخانه و ماشین نویسی

 

تلفن تماس: 31336057

 

  

 

 

 

افسانه پورشیخعلی

کارشناس واحد ماشین نویسی

 

 

تلفن تماس: 31336053

 

 

 

 

اعظم سلاجقه

کارشناس دبیرخانه

 

 

تلفن تماس: 31336055

 

 

 

 

حکیمه جهانشاه زاده

کارشناس دبیرخانه

 

 

تلفن تماس: 31336055

 

 

 

 

آقای محمدعلی نصیری

کارشناس دبیرخانه

 

 

تلفن تماس: 31336055

 

 

خانم فرزانه سیف اللهی

کارشناس دبیرخانه

 

  تلفن تماس: 31336055