۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

 

مسئول واحد ماشین نویسی

 

نام و خانوادگی    : طاهره حیاتی

مدرک تحصیلی    : دیپلم

تلفن                 : 31336057

 

کارشناسان واحد ماشین نویسی

 

نام و خانوادگی    : افسانه پورشیخعلی

مدرک تحصیلی    : لیسانس

تلفن                 : 31336053

 

نام و خانوادگی    : پریا عسکری

مدرک تحصیلی    : لیسانس

تلفن                 : 31336053