۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ دوشنبه ۶ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۶ شهريور   
 
 
معاونت امور آموزشی دانشگاه
آقای میثم لری جعفر آباد

معاون مدیر امور آموزشی

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

تلفن: 31336063-034

فکس : 31336065-034