۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن
 
 

نام و نام خانوادگیمیثم لری جعفرآباد

http://kmu.ac.ir/Images/UserFiles/3100/image/1248910.jpg

سمتمعاون مدیر امور آموزشی

تحصیلات : فوق لیسانس 

تلفن: ۰۳۴-۳۱۳۳۶۰۶۳

 

 

 

 

فکس: ۰۳۴-۳۱۳۳۶۰۶۵