۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
اصلاحیه تقویم آموزشی
اصلاحیه تقویم آموزشی
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
اصلاحیه تقویم آموزشی
اصلاحیه تقویم آموزشی
تقویم آموزشی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1401-1400
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تقویم آموزشی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1401-1400
تقویم آموزشی دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 1401-1400
گرامیداشت سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
۱۳۹۹ شنبه ۱۳ دي
گرامیداشت سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
گرامیداشت سالگرد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
لینک جلسه شورای آموزشی
لینک جلسه شورای آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۲ آبان
لینک جلسه شورای آموزشی
لینک جلسه شورای آموزشی
شیوه نامه برگزاري امتحانات مجازي پایان نیمسال
شیوه نامه برگزاري امتحانات مجازي پایان نیمسال
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد
شیوه نامه برگزاري امتحانات مجازي پایان نیمسال
شیوه نامه برگزاري امتحانات مجازي پایان نیمسال
بروزرسانی شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل دانشجویان جهت احراز هویت دانشجویان در آزمون های مجازی
۱۳۹۹ يکشنبه ۸ تير
توجه توجه
بروزرسانی شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل دانشجویان جهت احراز هویت دانشجویان در آزمون های مجازی
حذف و اضافه دروس نیمسال دوم 99-98
حذف و اضافه دروس نیمسال دوم 99-98
۱۳۹۹ سه شنبه ۲۷ خرداد
حذف و اضافه دروس نیمسال دوم 99-98
حذف و اضافه دروس نیمسال دوم 99-98
انتخاب واحد دانشجویان ورودی بهمن 98
۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن
انتخاب واحد دانشجویان ورودی بهمن 98
انتخاب واحد دانشجویان ورودی بهمن 98
تاییدیه تحصیلی
تاییدیه تحصیلی
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۳ دي
تاییدیه تحصیلی
تاییدیه تحصیلی
تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها
۱۳۹۸ شنبه ۲۶ مرداد
تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها
تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه ها