مسئول اداره دانش آموختگان  


 نام و نام خانوادگی  : نرگس ایرانمنش
سمت                       : مسئول اداره دانش آموختگان
تحصیلات              لیسانس
سابقه کار            : 18 سال

شرح وظایف اداره دانش آموختگان 

1-اعلام فراغت از تحصیل دانش آموختگان به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از طریق پورتال

2-صدور گواهی معرفی به طرح نیروی انسانی

3-صدور گواهی موقت تحصیلی

4-صدور گواهی برای شرکت در آزمون های ناپیوسته مقاطع بالاتر تحصیلی

5-ارسال گواهی دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر تحصیلی پذیرفته شده اند

6-معرفی دانش آموختگان مشمول به واحد نظام وظیفه عمومی

7-صدور تاییدیه تحصیلی برای دانش آموختگان

8- صدور مجوز تحویل مدرک برای دانش آموختگان

9-ثبت رایانه ای مشخصات فردی و تحصیلی دانش آموختگان از صندوق رفاه وزارت بهداشت

10-استعلام و گرفتن مجوز صدور گواهی دانش آموختگان از صندوق رفاه وزارت بهداشت

11-انجام مکاتبات لازم با وزارت بهداشت

12- تنظیم و نگهداری دانشنامه های تحصیلی