کارشناسان اداره آمار و نظام وظیفه
    
 
 
     
نام ونام خانوادگي :  علیرضا گیلانی

سمت                : کارمند اداره آمار و نظام وظیفه 

تحصيلات            : فوق لیسانس
سابقه کار          :  15 سالنام ونام خانوادگي : الهه سلطانی نژاد

سمت                : کارمند اداره آمار و نظام وظیفه 

تحصيلات            : لیسانس
سابقه کار          : 7 سال

 
     
تلفن                : 31336060