مسئول واحد آمار و نظام وظیف

نا


وظایف واحد آمار و نظام وظیفه

1- تهيه ي فرم هاي ثبت نامي نظام وظيفه به تعداد پذيرش دانشجويان پسر در هر سال و درخواست معافیت تحصیلی برای آنها.

2- بررسي و چک نمودن کليه ي پرونده هاي دانشجويان پسر از نظر وضعيت خدمتي وپيگيري جهت صدور معافيت تحصيلي .

3- وارد نمودن وضعیت نظام وظیفه دانشجویان پسر در سیستم سما.

4- صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت دانشجويان پسر به اداره راهنمايي و رانندگي .

5-  صدور گواهي اشتغال به تحصيل  دانشجويان به اداره گذرنامه، سازمان وظيفه ي عمومی ناجا و یا سفارت جهت متقاضيان خروج از کشور پس از مراحل اداري و دريافت مجوز از دايره حقوقي دانشگاه علوم پزشکي برای گذاشتن وثیقه (گذاشتن وثیقه فقط برای دانشجویان روزانه لازم است).

6- صدور گواهي اشتغال به تحصيل جهت دانشجويان پسر متقاضي دريافت ساير معافيت ها .

7- صدور گواهي فراغت از تحصيل  دانشجويان پسر جهت ابطال معافيت تحصيلي.

8- دريافت مجوز تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو جهت هر سال تحصيلي از سازمان سنجش و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و مکاتبه با کليه ي دانشکده هاي وابسته جهت اعلام ظرفيت پذيرش در کنکور سراسري و کنکور کارداني به کارشناسي ناپيوسته و وارد نمودن اطلاعات در پرتال آموزشي سازمان سنجش ، مکاتبات و پيگيري هاي لازم جهت ثبت در دفاتر کنکور هر سال .

9-مکاتبه با شوراي گسترش دانشگاهي در خصوص دريافت مجوز ايجاد رشته هاي جديد .

10- دريافت نامه انصراف از تحصيل دانشجويان انصرافي از دانشکده مربوطه ، معرفي جهت تسويه حساب هاي لازم ،مکاتبه با معاونت خدمات آموزشي وزارتخانه جهت پرداخت غرامت دانشجويان و دريافت مجوز تحويل مدارک دانشجويان پس از انجام مراحل اداري و تحويل مدارک به آنان .

11- غیرفعال نمودن دانشجویان انصرافی در سیستم سما

12- تهيه ي آمار دانشجويان شاغل به تحصيل ، پذيرفته شده ي هر نيمسال و دانش آموختگان بر اساس موارد درخواستي.

13- تهيه ي آمار ماهانه ي دانشجويان شاغل به تحصيل به تفکيک دانشکده ، رشته ، مقطع و دوره جهت مديريت مجموعه آموزش کل.

14- مکاتبه با نظام وظیفه برای دانشجويان انصرافي و انتقالي ساير دانشگاه ها جهت ابطال معافيت تحصيلي و صدور معافيت تحصيلي در رشته ي جديد.

15- مکاتبه با سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت درخواست فرصت ارفاقی برای دانشجویانی که تاریخ معافیت آنها از موعد مقرر گذشته است.

16- ارسال سوابق تحصیلی دانشجویان انصرافی که در سایر دانشگاهها پذیرفته شده اند بر اساس درخواست دانشگاه محل تحصیل

   17- چک و اصلاح نمودن آمار دانشجويان دانشگاه که از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در سایت قرار داده می شوند.