مسئول  اداره پذیرش و ثبت نام

نام و نام خانوادگي      : خانم فریده زهرا شفیعی  

سمت                  :     مسئول واحد پذیرش و ثبت نام

تحصيلات               :     دیپلم

سابقه کار             :     28 سال

وظایف اداره پذیرش و ثبت نام


1-تهیه فرمهای ثبت نامی دانشجویان جدیدالورود  قبل از ثبت نام کنکور سراسری

2-ثبت نام وپذیرش دانشجویان بر اساس لیستهای ارسالی از سازمان سنجش وآموزش کشور

3- وارد کردن اطلاعات دانشجویان ورودی هر سال در سیستم شما

4- معر فی دانشجویان جهت انتخاب واحد نیمسال های مختلف به دانشگاه ها

5-بررسی و چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان جدیدالورود از نظر کلیه مدارک ثبت نامی واعلام کمبودهای پرونده های دانشجویان

6- بررسی و چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان جدیدالورود از نظر مشخصات سجلی و محل دیپلم ومغایر ت معدل آنان واعلام به سازمان سنجش

7- تهیه اسامی واجدین شرایط در امتحانات جامع علوم پایه دنداپزشکی ،پزشکی ، داروسازی وپره انترنی درشهریورماه واسفندماه هرسال ازدانشکده های تابعه و وارد کردن در برنامه کامپیوتری وزارتخانه ، صدور کارت شرکت در جلسه ،  برگزار نمودن امتحانات فوق واعلام نتایج نهایی  به دانشکده ها پس از دریافت نتایج از سوی وزارتخانه

8- صدور مرخصی تحصیلی و حذف ترم جهت کلیه دانشجویان متقاضی بعد از موافقت دانشکده های تابعه

9- حذف ترم جهت دانشجویان محروم از تحصیل طبق نامه کمیته انضباطی

10-دریافت اسامی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی از دانشکده های تابعه شش ماه قبل از فارغ التحصیلی و چک کردن پروند های آنان از نظر مدارک ثبت نامی واعلام کمبود مدارک آنان به دانشکده ها جهت اطلاع رسانی به دانشجویان

11- ارسال آیین نامه های آموزشی جدید دریافتی  از وزارتخانه به دانشکده های تابعه

12- صدور کارت دانشجویی ممهور به مهر آموزش کل

13-آماده کردن فرمهای منطقه ای جهت دانشجویان جدید الورود و تکمیل توسط دانشجویان جهت تعیین وضعیت تعهد پس از اتمام تحصیل

14-اعلام بدهی ها و صدور مجوز صندوق های رفاه جهت کلیه دانشجویان ناپیوسته و دریافت نامه های آنان از طریق اینترنت واعلام اشتغال به تحصیل  دانشجویان مذکور به صندوق رفاه با مشخصات کامل وشماره پرونده

15-درخواست نامه های کاردانی دانشجویان ناپیوسته از دانشکده های قبلی آنان وارسال به دانشکده های تابعه

16- کنترل نمودن تاریخ فارغ التحصیلی مقطع قبلی دانشجویان ناپیوسته و جلوگیری از ادامه تحصیل در صورت هر گونه مغایرت

17- چک نمودن روادید اتباع خارجی واخذ  شهریه از آنان در پایان هر سال تحصیلی

18- چک نمودن کلیه پرونده های انتقالی از نظر مدارک ثبت نامی و در خواست کمبود های آنان از دانشگاه قبلی واعلام دانشکده های تابعه جهت مراجعه دانشجویان وتکمیل پرونده

19- اعلام اگهی ودرج در روزنامه و ثبت نام داوطلبین جهت آزمون بهیاری در تیر ماه هر سال و صدور کارت ورود به جلسه وبرگزاری امتحان فوق ، اعلام نتایج ، معرفی به آموزشگاه بهیاری بافت جهت ثبت نام پذیرفته شدگان و اعلام اسامی نهایی به وزارتخانه

20-تصحیح مشخصات دانشجویان ورودی های قبل در سیستم سما

21- تهیه تقویم دانشگاهی هر نیمسال واعلام به دانشکده های تابعه

22-صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان اتباع خارجی

23- تهیه خلاصه مقررات آموزشی به تعداد ورودی هر سال وتحویل به دانشجویان  در زمان ثبت نام