مسئول  اداره پذیرش و ثبت نام

نام و نام خانوادگي      : خانم فریده زهرا شفیعی  

سمت                  :     مسئول واحد پذیرش و ثبت نام

تحصيلات               :     دیپلم

سابقه کار             :     29 سال

وظایف اداره پذیرش و ثبت نام


1-تهیه فرمهای ثبت نامی دانشجویان جدیدالورود  قبل از ثبت نام کنکور سراسری

2-دریافت فایل دانشجویان جدیدالورود از پورتال وزارتخانه، ثبت نام وپذیرش دانشجویان بر اساس لیستهای دریافت از سازمان سنجش وآموزش کشور

3- وارد کردن اطلاعات دانشجویان ورودی هر سال در سیستم شما

4- معر فی دانشجویان جهت انتخاب واحد نیمسال های مختلف به دانشگاه ها

5-بررسی و چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان جدیدالورود از نظر کلیه مدارک ثبت نامی واعلام کمبودهای پرونده های دانشجویان

6- بررسی و چک نمودن کلیه پرونده های دانشجویان جدیدالورود از نظر مشخصات سجلی و محل دیپلم ومغایر ت معدل آنان واعلام به سازمان سنجش

7- تهیه اسامی واجدین شرایط در امتحانات جامع علوم پایه دنداپزشکی ،پزشکی ، داروسازی وپره انترنی درشهریورماه واسفندماه هرسال ازدانشکده های تابعه و وارد کردن در برنامه کامپیوتری وزارتخانه، ثبت نام و وارد کردن متقاضیان خارج از کشور در سیستم وزارتخانه و اعلام نتایج به دانشکده ها پس از دریافت نتایج از سوی وزارتخانه 

8- صدور مرخصی تحصیلی و حذف ترم جهت کلیه دانشجویان متقاضی بعد از موافقت دانشکده های تابعه

9- حذف ترم جهت دانشجویان محروم از تحصیل طبق نامه کمیته انضباطی

10-دریافت اسامی دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی از دانشکده های تابعه شش ماه قبل از فارغ التحصیلی و چک کردن پروند های آنان از نظر مدارک ثبت نامی واعلام کمبود مدارک آنان به دانشکده ها جهت اطلاع رسانی به دانشجویان

11- ارسال آیین نامه های آموزشی جدید دریافتی  از وزارتخانه به دانشکده های تابعه

12-آماده کردن اطلاعات دانشجویان در سیستم سما، جهت صدور کارت دانشجویی هوشمند

13-آماده کردن فرمهای منطقه ای جهت دانشجویان جدید الورود و تکمیل توسط دانشجویان جهت تعیین وضعیت تعهد پس از اتمام تحصیل

14-اعلام بدهی ها و صدور مجوز صندوق های رفاه جهت کلیه دانشجویان ناپیوسته و دریافت نامه های آنان از طریق اینترنت واعلام اشتغال به تحصیل  دانشجویان مذکور به صندوق رفاه با مشخصات کامل وشماره پرونده

15-درخواست نامه های کاردانی دانشجویان ناپیوسته از دانشکده های قبلی آنان وارسال به دانشکده های تابعه

16- کنترل نمودن تاریخ فارغ التحصیلی مقطع قبلی دانشجویان ناپیوسته و جلوگیری از ادامه تحصیل در صورت هر گونه مغایرت

17- چک نمودن روادید اتباع خارجی واخذ  شهریه از آنان در پایان هر سال تحصیلی

18- چک نمودن کلیه پرونده های انتقالی از نظر مدارک ثبت نامی و در خواست کمبود های آنان از دانشگاه قبلی واعلام دانشکده های تابعه جهت مراجعه دانشجویان وتکمیل پرونده

19- اعلام اگهی پذیرش دانش آموز بهیاری ودرج در روزنامه و ثبت نام اینترنتی داوطلبین جهت آزمون بهیاری در تیر ماه هر سال و بررسی مدارک ارسالی داوطلبین و هماهنگی با مرکز آزمون دانشگاه جهت صدور کارت ورود به جلسه وبرگزاری امتحان، اعلام نتایج به آموزشگاه بهیاری بافت جهت ثبت نام پذیرفته شدگان و اعلام اسامی نهایی به وزارتخانه

20-تصحیح مشخصات دانشجویان ورودی های قبل در سیستم سما

21- صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان ورودی بهمن ماه و اتباع خارجی

22-تهیه خلاصه مقررات آموزشی به تعداد ورودی هر سال وتحویل به دانشجویان  در زمان ثبت نام

23- ایجاد شماره دانشجویی جهت دانشجویان میهمان وانتقالی در سیستم سما و درخواست کارت دانشجویی برای متقاضیان

24- وارد کردن نمرات علوم پایه و پیش کارورزی در سیستم سما و در کارت ورود به جلسه دانشجویان جهت درج در پرونده