کارشناس اداره امتحانات
  
نام ونام خانوادگي  : حمیده جباری

سمت                  : کارمند اداره امتحانات
تحصيلات              : فوق لیسانس
 
سابقه کار            : 10 سال    

تلفن  31336077