چهارشنبه ١٣٩٦/١٢/٢    EN

 

     کارشناسان اداره دانش آموختگان
     
        
   
نام ونام خانوادگي : فاطمه فلاحت

سمت               : کارمند اداره دانش آموختگان

تحصيلات           : لیسانس

سابقه کار        : 18 سال 
     
   
نام ونام خانوادگي     : لعیا غربایی

سمت                      : کارمند اداره دانش آموختگان

تحصيلات            : دیپلم

سابقه کار                    : 18 سال
     
     
     تلفن :    31336067-31336068