کارشناس اداره نقل وانتقالات

 


نام و خانوادگی    : خانم مینا شیخ شعاعی

 سمت               : کارمند اداره نقل و انتقالات

تحصیلات            : دیپلم

سابقه کار          : 21 سال

 


    
تلفن : 
31336076