معاون اداره کل آموزش


نام ونام خانوادگي : آقای سیامک امیری
 
سمت : معاون اداره کل آموزش 

تحصيلات : فوق لیسانس

سابقه کار : 27 سال 


تلفن   :  31336064