معاون اداره کل آموزش


نام ونام خانوادگي : آقای میثم  لری جعفرآباد
 
سمت : معاون اداره کل آموزش 

تحصيلات : فوق لیسانس

سابقه کار : 10سال 

تلفن   :  31336064