مدیر اداره کل آموزش

دکتر عباس آقایی افشار
 
 
 
 دکترای حشره شناسی پزشکی
 
مرتبه علمی: استادیار

Curriculum Vitae 

 

 

بلوار جمهوری اسلامی، بعداز چهارراه شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آدرس 

 0341-2114098

 تلفن

0341-2114760 

 نمابر

 

 

 
 
 اداره کل آموزش |

کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان مي باشد.