سه شنبه ١٣٩٦/٧/٤    EN

 

 مدیر اداره کل آموزش


 
نام و نام خانوادگی : عباس آقایی افشار 
 

 سمت : مدیر اداره کل آموزش

 تحصیلات : دکترای حشره شناسی پزشکی

 مرتبه علمی: استادیار

 Curriculum Vitae                                            

 


 

 

 کرمان ، نرسیده به میدان هفت باغ علوی پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان

:   آدرس 

 

 034-31336063

 :         تلفن

 

034-31336065

 :     فکس